Daryeel bixintu dadka waayeelka ahi-Waxay ka midtahay Dhaqankeena

Qoyska iyo asxaabta ayaa u badan daryeelka dadka waayeelka ah. Waxad u aragtaa oo keliya caawimo ehel ama qof asxaabtaada ah. Laakiin WAXAD tahay daryeel bixiye, taasina waxay kaa dhigaysaa qof AAD muhiim u ah.

Waa tan talooyin aad u baahantahay inaad ka fekerto:

1.Maaha khasab inaad keligaa qabato hawshan.
Ogoow xadkaaga. Doono ama dalbo in cidkale ku caawiso. Soo hell qof ku caawin kara hadii aad xanuunsato ama aad u baahato inaad socdaasho.

2. Naftaada daryeel.
Cun cunto nafaqo leh oo same jimicsi maalin walba. Sii naftaada dhowr daqiiqadood oo aad ku nasato maalin walba. Salaada iyo jimicsigu dadka waxay siiyaan nefis.

3. Aqoonta dheeraadka ah ee hawshaada ku saabsani waa waxtar.
Isku samee fisical jeekab buuxa oo dhakhtarkaaga kala hadal xanuunka waayeelka iyo dawaynta. La xidhiidh hagayaasha ama xidhiidhiyayaasha caafimaadka si ay kaaga caawiyaan helitaanka xarumo caafimaad. Samee oo diyaarso dardaaran qoraal ah oo waxad doonayso oo dhami ku qoran yihiin.

4. Waxa jira meelo badan oo diyaar kuula ah inay ku caawiyaan.
Wac oo la xidhiidh LinkAge Line® (SLL) 1-800-333-2433 Si ay kuugu helaan caawimada aad u baahantahay. (sida raashin diyaarsan, dad kaa caawiya hawsha aqalka iyo nadaafada, naftaada). Iyo siyaabo aad u helikartid in lagaa bixiyo kharashka daryeelayaasha ama laguugu qabto cid ku daryeesha.

5. Waxa jira meelo badan oo u taagan ama u jira inay ADIGa ku caawiyaan.
SLL waxay kaa caawin kartaa sidii aad u heli lahayd ilo kalsooni ah oo kaa caawiya daryeelka aad u baahantahay oo dhan.

Wakhti qaado oo-Naso waydii
Ehelada, asxaabta, deriska iyo taakulayaasha kale inay caawimo ku siiyaan. Waxad ogaataa inay jiraan xarumo daryeel maalmeed ah. Adult daycare centers. Wakhtiga adigu ka faa’iidayso oo samee waxaad jeceshahay.

Doono qof aad la hadasho ama la sheekaysato.

  • Kooxaha Taageerayaasha ahi waxay bixiyaan fursad aad kula hadli kartid dad xaaladaada oo kale ku jira oo aad khibradooda ka faa’iidaysan kartid. Hel caawinada aad u baahantahay.
  • Tusaale/Talooyin waxay ku tilmaami karaan sidii aad u heli lahayd caawimo iyo habka ugu fiican ee aad adiguna daryeel fiican u bixin lahayd. Si aanay kaaga kala quban shaqadaada iyo qoyskaaguba ee aad u xalin lahayd wixii dhibaato ah ee kula soo kudboonaata. Waxad helaysaa taakulo joogto ah oo ay ka mid yihiin.

Waxbarasho
Ku saabsan haday tahay, sharciyada, dhaqaalaha, daryeelka nafta ama lahadalka iyo kaashiga meelaha ama dadka khibrada u leh waxyaabaha aad u baahantahay oo dhan.

Macluumaadka

Waakan dhowr wax oo ADIGA kaa caawin kara daryeel bixinta. Ma aha liis dhan. Fadlan noo soo sheeg hadii aad hayso qaar kale.

Brian Coyle Center
420 15th Avenue S
Minneapolis, MN 55454
Taleefan: 612-338-5282

Vietnamese Social Services
277 University Avenue West
Saint Paul, MN 55103
Taleefan: 651-641-8904
Xarunta daryeelka maalinimo ee dadka waawayn.

Meisa Care Group- Adult Day
970 E Hennepin Av
Minneapolis, MN 55414
Taleefan: 612-454-4175
Website: https://secure.meisaadultdaycare.com/HomePage.aspx

Prairie Adult Care Inc.
16200 Berger Dr Eden Prairie, MN 55347
Taleefan: 952-949-3126
Emeel: ke.pac.inc@gmail.com
Website: www.prairieadultcare.com